Lietuvos Respublikos Seimas 2012 - 2016

Šiek tiek užtrukome, tačiau turime ir šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo dviejų komitetų posėdžių darbotvarkių peržiūros rezultatus. Kaip rašėme 2008 – 2012 metų kadencijos darbotvarkių analizės išvadose, ankstesnė kadencija buvo genėtinai pasyvi švietimo informacinių technologijų klausimuose ir šios tematikos parlamentinė kontrolė praktiškai nebuvo vykdoma. Tikėjomės ir linkėjome šiai Seimo kadencijai pasirodyti geriau.

Tad rezultatai.

Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas iki 2016 metų kovo 24 dienos buvo susirinkęs 86 kartus, apsvarstyta 319 klausimų. Turint omenyje, kad šiai Seimo kadencijai liko mažiau kaip metai, o rudens sesija bus rinkiminė, t. y. komitetų posėdžių beveik nebus, šis skaičius palyginamai mažesnis nei praėjusios kadencijos 168 posėdžiai. Tenka apgailestauti, bet šis komitetas iki šiol savo darbotvarkėje neturėjo nė vieno klausimo, kurį galėtume priskirti mus dominančiai tematikai.

2012 – 2016 metų kadencijos Informacinės visuomenės plėtros komitetas nesvarstė jokių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo švietimo procese klausimų.

Šiek tiek geresnė situacija šios kadencijos Švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Surengti 109 posėdžiai, svarstyti 789 klausimai. Šis komitetas svarstytų klausimų kiekiu jau lenkia praėjusios kadencijos kolegas. Tačiau šioje gausybėje darbų, mums pavyko identifikuoti tik tris klausimus artimus švietimo inovacijoms ir technologijoms, IRT panaudojimui.

2013 metų balandžio 16 dieną susipažinta su Kauno miesto savivaldybės pateikta informacija apie e. mokyklą. Pateiktoje medžiagoje pristatomas dar 2011 metų kovo 21 dieną įsteigtas „e. mokykla“ Kauno miesto metodinis būrelis, jo veikla, nuveikti darbai, identifikuota problematika. Nuoširdžiai susidomėjome tolimesne šio būrelio veikla. Deja, Seimo komiteto tos dienos posėdžio protokole jokios informacijos apie išklausytą klausimą neužfiksuota. Kauno miesto tinklalapyje radome skiltį, skirtą minėto būrelio veiklai, bet jokių ataskaitų ar informacijos apie pažangą ten taip pat neradome..

2015 metų vasario 25 dieną svarstytas klausimas dėl tarptautinių konferencijų „Nauja mokymosi kultūra: informacinės technologijos ir ateities kartos“ ir „Inovacijos ir technologijos kompiuterių moksle“ organizavimo Seime tų pačių metų liepos mėnesį. Tačiau ir šiuo atveju, be renginių darbotvarkių, trumpų informacinių bukletų, nepavyko rasti jokios konkrečios medžiagos, išvadų, rekomendacijų. Nežinoma ir komiteto nuomonė, tolimesni darbai, kelti klausimai Vyriausybei dėl konferencijose išgirstų nuomonių, naujovių pritaikymo. Bent jau tolimesniuose komiteto posėdžiuose tokio pobūdžio klausimai keliami nebuvo.

Apibendrinus, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas skyrė 0.4 procento savo darbo laiko švietimo informacinių technologijų ir inovacijų tematikai.

Šie skaičiai liūdina. Akivaizdu, kad sisteminio požiūrio į švietimo inovacijas nėra ne tik Vyriausybės lygiu – nevykdoma ir parlamentinė kontrolė.

Tikimės, kad po 2016 metų rinkimų susirinkęs naujas Seimas ir nauja Vyriausybė skirs daugiau dėmesio šiai aktualiai temai. Asociacija savo ruožtu dės maksimalias pastangas, kad taip ir būtų -esame pasiruošę padėti idėjomis, informacija, gerosiomis praktikomis.