Apie mus

Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija  - tai pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 2015 metais.

Asociacijos misija - skatinti inovacijų ir technologijų plėtrą švietimo ir mokslo sektoriuose. Siekdami savo misijos įgyvendinimo nuolatos ieškome pažangiausių sprendimų švietimo sektoriuje, kartu su asociacijos nariais aktyviai dalyvaujame jų diegimo skatinime, gerųjų pasaulinių praktikų sklaidą Lietuvos švietimo įstaigose.

 

Asociacijos tikslai

 

 • Skatinti inovatyvių priemonių švietimo ir mokslo sektoriuose naudojimą;
 • Skleisti informaciją visuomenei apie ŠVITA veiklą, inovacijų ir technologijų pažangą bei jų plėtros švietimo ir mokslo sektoriuose privalumus;
 • Atstovauti ŠVITA narių interesus;
 • Teikti konsultacijas švietimo, mokslo ir inovacijų temomis;
 • Teikti ŠVITA nariams jų veiklai aktualią informaciją, skatinti narių tobulėjimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi.

 

Asociacijos uždaviniai

 

 • Koordinuoti švietimo ir mokslo sektorių tyrimus, teikti konsultacijas nariams ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl inovacijų švietimo ir mokslo sektoriuose naudojimo ir plėtros kriterijų, vertinimų, strategijų, programų, įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • Organizuoti projektus ir renginius, susijusius su organizacijos tikslais;
 • Skatinti technologinį raštingumą švietimo sektoriuje;
 • Skatinti investicijas į inovacijas ir technologijas švietimo ir mokslo sektoriuose;
 • Plėtoti ryšius su visuomene, rengti ir viešinti informaciją apie inovacijas ir technologijų pažangą, naujoves švietimo ir mokslo sektoriuose;
 • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
 • Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą, siekiant technologijų ir inovacijų plėtros švietimo ir mokslo sektoriuose;
 • Atstovauti ir ginti ŠVITA narių interesus valstybinėse ir kitose institucijose;
 • Kaupti lėšas ŠVITA veiklos įgyvendinimui.