Valdyba

Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro septyni fiziniai asmenys, renkami dvejų metų kadencijai slaptu balsavimu Visuotinio susirinkimo metu.

 

VALDYBOS NARIAI

 

Giedrius Rakauskas - Švita prezidentas, valdybos pirmininkas;

Gražina Steponavičiūtė - valdybos narė;

Donaldas Bareika - valdybos narys;

Evaldas Jurevičius - valdybos narys;

Aurelija Zubrickaitė - valdybos narė;

Aliaksei Iurasov - valdybos narys;

Gytis Cinauskas - valdybos narys.