Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija

Asociacijos misija - skatinti inovacijų ir technologijų plėtrą švietimo ir mokslo sektoriuose.

Siekdami savo misijos įgyvendinimo nuolatos ieškome pažangiausių sprendimų švietimo sektoriuje, kartu su asociacijos nariais aktyviai dalyvaujame jų diegimo skatinime, skatiname gerųjų pasaulinių praktikų sklaidą Lietuvos švietimo įstaigose.

Asociacijos tikslai

  • Skatinti inovatyvių priemonių švietimo ir mokslo sektoriuose naudojimą;
  • Skleisti informaciją visuomenei apie ŠVITA veiklą, inovacijų ir technologijų pažangą bei jų plėtros švietimo ir mokslo sektoriuose privalumus;
  • Atstovauti ŠVITA narių interesus;
  • Teikti konsultacijas švietimo, mokslo ir inovacijų temomis;
  • Teikti ŠVITA nariams jų veiklai aktualią informaciją, skatinti narių tobulėjimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi.