Valdyba

Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro septyni fiziniai asmenys, renkami dvejų metų kadencijai slaptu balsavimu Visuotinio susirinkimo metu.

 

VALDYBOS NARIAI

 

Giedrius Rakauskas - Švita prezidentas, valdybos pirmininkas;

Arvydas Mureika – valdybos narys;

Vidmantas Čičelis - valdybos narys;

Marius Pugačiauskas - valdybos narys;

Justas Urbonas - valdybos narys;

Gražina Steponavičiūtė - valdybos narė;

Gytis Cinauskas - valdybos narys.